Novice

Mentor leta 2013

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki združuje mlade raziskovalce in doktorske študente, letos že 5. leto zapored organizira podelitev priznanja najboljšemu mentorju doktorskim študentom - Mentor leta 2013. Letos je bilo prejetih kar 82 vlog za nominacijo mentorja, na podlagi katerih je bilo nominiranih 60 odličnih mentorjev z vseh ...

Objave

Zagovori doktorskih disertacij

  • asist. TINA BREGANT, dr. med. - Vpliv hipoksično-ishemične encefalopatije (HIE) na kakovost življenja v adolescenci
  • JERNEJ ROJKO univ. dipl. biotehnol. - Mehanizem tvorbe pore ekvinatoksina II, citolitičnega proteina iz morske vetrnice
  • TATJANA PROKŠELJ dr. med. - Učinek memantina na motnjo nehotenega čustvenega odziva pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in pridruženimi epizodami nasilnega vedenja kot dela istega simptoma
  • MONIKA JEVŠNIK, univ. dipl. mikr. - Molekularno epidemiološke značilnosti okužb s človeškimi koronavirusi pri otrocih v Sloveniji

Nastopna predavanja rednih profesorjev

SONJA HRAŠOVEC, dr. vet. med. bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Diagnostična opredelitev genetskih in epigenetskih sprememb pri karcinomu debelega črevesa in danke« v torek, 19. februarja 2013 ob 10.00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I."

Razpisi podiplomskih tečajev

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpi­suje v poletnem semestru šol. leta 2013/2014 naslednje podiplomske tečaje:

  • Celostna obravnava odvisnosti
  • Bolnišnična higiena